SHOW ACHIEVEMENTS

D* Skye av Folgefonn

FIFe

Champion class - class 7 - group 08
       
       
       
Open class - class 9 - group 08
       
       
       
6-10 - class 11 - group 08
       
       
3-6 - class 12 - group 08
2013-10-12 A-Ebbs 1. KKÖ Ex2 Mr. D. Filler
2013-10-06 D-München 1.BKC Ex1  NOM Mr. Chadaj
2013-10-05 D-München 1.BKC Ex1 Mrs. Schmid

 

 

-

 

Skye info

 

 

 

 

Last update: 20/10/13 02:00
Copyright (c) 2018 cattery av Folgefonn
Datenschutzerklärung
Design by: Izabela Kurkiewicz