SHOW ACHIEVEMENTS

D* Jazz av Jonegarden

FIFe

Champion class - class 7 - group 06
2011-10-09 A_Ebbs KKÖ CACIB BIV NOM Mr. Filler (CH)
2011-08-21 D-München 1.BKC CACIB NOM Mr. L. Coste (F)
2011-08-20 D-München 1. BKC CACIB Mrs. Kneifel
Open class - class 9 - group 01
2010-10-23 Stuttgart CAC NOM Champion Hr. Preiss (A)
Sonderschau NFO NOM  
2010-09-19 D-Kirchheim CAC Mr. H. Hornell (NO)
2010-09-18 D-Kirchheim CAC Mr.D. Sagurski (CH)
6-10 - class 11 - group 07
2010-04-04 A-Bregenz KKÖ EX1 Mrs. E. Steinhauser (A)
2010-03-13 Göppingen RKS Ex1 Mr. F.Calmes (F)

Jazz av Jonegarden - Stuttgart Animal 2010 1.DEKZV

© Alexandra Besson

Jazz av Jonegarden Stuttgart/Animal 1. DEKZV

 

Jazz info

 

 

 

 

Last update: 9/10/11 05:37
Copyright (c) 2018 cattery av Folgefonn
Datenschutzerklärung
Design by: Izabela Kurkiewicz